Primer PR

Proizvod je dostupan u varijanti:

Impregracija na bazi izocijanata i dodataka.
Za otprašivanje upojnih podloga prije lijepljenja parketa s 2K ljepilima