Villa Clic Jasen Residence [ 129 103 K02 ]

Proizvod je dostupan u varijanti:

GOTOVI PARKET JASEN Villa Clic Residence
gotovo lakiran UV/akrilni lak
2,534 m2/pak.
88,69 m2 /pal.

Panelni i višeslojni parketi