Villa Clic Merbau Residence AB [ 129 113 K01 ]

Proizvod je dostupan u varijanti:

GOTOVI PARKET MERBAU Villa Clic Residence AB
gotovo lakiran UV/akrilni lak
2,534 m2/pak.
88,69 m2 /pal.

Panelni i višeslojni parketi