AKCIJA! GRANIT

Proizvod je dostupan u varijanti:

Šifra

Naziv artikla

Jed.mj.

Količina

Cijena sa PDV

 

 

 

 

 

900/P01001

GRANIT 636 SOKL 600/100/10 MM

M1

153,00

38,21 kn

900/P01002

GRANIT 636 SOKL 170/100/10 MM

KOM

6,00

1,68 kn

900/P01003

GRANIT 636 SOKL 350/100/10 MM

KOM

14,00

3,50 kn

900/P02001

GRANIT 603 SOKL 1000/80/10 MM OBRAĐ.DESNA I LIJEVA STRANA

KOM

2,00

37,00 kn

900/P02002

GRANIT 603 SOKL 500/80/10 MM  OBRAĐ.DESNA STRANA

KOM

6,00

12,85 kn

900/P01004

GRANIT 636

KOM

14,00

93,95 kn